Sách Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại GS. TS Nguyễn Văn Tiến

0
3Sách Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại GS. TS Nguyễn Văn Tiến mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại

TOÀN TẬP QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (GS.TS NGUYỄN VĂN TIẾN)
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 3: YẾU TỐ LÃI XUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ VÀ THÀNH TOÁN
CHƯƠNG 7: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 8: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 9: QUY TRÌNH TÍN DỤNG
CHƯƠNG 10: ĐẢM BẢO TÍN DỤNG
CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH TÍN DUNG
CHƯƠNG 12: CHO VAY NGẮN HẠN CHO DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 13: CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ
CHƯƠNG 14: CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 15: CHO THUÊ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 16: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 17: CHO VAY TIÊU DÙNG
CHƯƠNG 18: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
CHƯƠNG 19: NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH
CHƯƠNG 20: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHƯƠNG 21: RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 22: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
CHƯƠNG 23: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
CHƯƠNG 24: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
CHƯƠNG 25: QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 26: QUẢN TRỊ THANH TOÁN
CHƯƠNG 27: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐÔNG NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 28: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ
CHƯƠNG 29: CÔNG CỤ PHÁI SINH QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ
CHƯƠNG 30: QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Nguồn: https://buffaloqtl.org/

Xem thêm bài viết khác: https://buffaloqtl.org/ngan-hang/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here